BLOG

PODCAST

GIỚI THIỆU

THOUGHT LEADER

Kênh podcast chính thức của JobHopin - nơi các chuyên gia hàng đầu chia sẻ về sự nghiệp và kinh nghiệm thực chiến. 

Nhấn "Play" ngay!

Podcast dành cho bạn

Fireside Chat

Building a Rewarding Culture for Tech-driven Company

Chương trình hằng tuần diễn ra tại Cộng đồng Digikigai,
nơi kết nối các chuyên gia hàng đầu, chia sẻ kỹ năng công việc.


Tham gia ngay

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE PODCAST MIỄN PHÍ

AMA (Ask Me Anything)

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE PODCAST MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE PODCAST MIỄN PHÍ

Podcast dành cho bạn

Fireside Chat

Building a Rewarding Culture for Tech-driven Company

AMA (Ask Me Anything)

Chương trình hằng tuần diễn ra tại Cộng đồng Digikigai,
nơi kết nối các chuyên gia hàng đầu, chia sẻ kỹ năng công việc.


Tham gia ngay

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE PODCAST MIỄN PHÍ

Điểm qua các sự kiện hấp dẫn

Điểm qua các sự kiện hấp dẫn

Bài viết chia sẻ góc nhìn

Nhận thông báo mới nhất
về các sự kiện hấp dẫn sắp tới!

ĐĂNG KÝ

Hợp tác với Digikigai

Cùng tạo ra các sự kiện và hoạt động Thought Leadership

Tối ưu hóa thương hiệu doanh nghiệp

Tiếp cận đến đối tượng tuyển dụng mong muốn

Để kết nối, vui lòng gửi email đến: yen@jobhopin.com

Cộng đồng Digikigai kết nối các chuyên gia hàng đầu, chia sẻ kỹ năng công việc.

Tham gia ngay

VIỆC LÀM CHO BẠN

Nhận thông báo mới nhất
về các sự kiện hấp dẫn sắp tới!

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE PODCAST CỦA JOBHOPIN